Styrodur

Kauno Šilas

Alseka Vilnius

KTU

BALTEXIM

BALTEXIM

Om oss

Historia

Begreppet “växthuseffekt” refereras till hur infraröd strålning från jorden fångas upp av  atmosfären

och värmer upp jordytan.

Solstrålarna  når jorden genom atmosfären och värmer upp jordytan. Den lagrade energin skickas sedan tillbaka till rymden som infraröd strålning. Men eftersom den är mindre kraftfull än inkommande strålning, blir den mer oförmögen att passera de hinder som de speciella atmosfäriska gaser vi kallar som växthusgaser utgör.

Det är viktigt att inte förväxla den naturliga växthuseffekten, utan vilken jordens medeltemperatur skulle minska från ca +15C till  -18C, vilket mänskligheten bidrar till främst genom snabbt ökande CO2-utsläpp.

Miljöfilosofi

Trä är ett utomordentligt material. Det är vackert, ljust och starkt nog för att bygga med. Varmt och välkomnande att leva med och erbjuder ett enkelt sätt att minska CO2-utsläppen som är den främsta orsaken till klimatförändringar, genom att:

  • Sänka kolets effekt på skogen
  • Binda effekten av kolet i träprodukter
  • Ersätta  kolintensiva material
  • Minska CO2-källor
  • Öka CO2-sänkningen

   s03

   Varje kubikmeter trä, som används som ersättning för andra byggmaterial minskar CO2-utsläppen till atmosfären med i genomsnitt 1,1 ton CO2. Om detta läggs till 0,9 ton CO2 som lagras i trä, sparar varje kubikmeter trä totalt c:a 2 ton CO2. Utifrån dessa siffror, skulle en 10%-ig ökning av andelen trähus i Europa producera tillräckligt med CO2-besparingar för att motsvara c:a 25% av de minskningar som föreskrivs i Kyotoprotokollet Protocol5 (länk)

   Om företaget

   Green Wood Homes är ett amerikanskt-ryskt-litauiskt gemensamt ägt  företag som producerar trähus på GWH:s och AOS:s egen teknik av limmade balkar lam som  ingår tillsammans med särskilda isoleringsmaterial. Företaget AOS produktionsanläggning ligger i Ryssland. Huvudkontoret är beläget i Vilnius, Litauen, och samordnar andra grenar av företaget och är ansvarig för företaget AOS:s försäljning i Europa. Dessutom säljs företagets  produkter  i Ryssland, Europa, USA och Kanada. GWH har specialiserat sig på att bygga kommersiella fastigheter samt  enskilda hus. Bolaget har genomfört mer än 100 olika projekt i Ryssland, Sverige, Finland, Norge och Kanada. GWH är särskilt stolt över sin kommersiella byggnader som  kyrkor,  daghem, hotell , barnhem och stall för hästar

   Företagets  specialister skapar alltid produkter i enlighet med den nyaste tekniken och marknadens krav. Huvudfokus ligger på miljö och ekologi. Våra produkter är moderna och uppfyller till fullo dagens krav på energibesparing. Uppvärmning av huset sker enligt begreppet  passiva hus .

   Ett  passivhus, är  en byggnad som inte kräver aktiv användning av energi för att hålla sin genomsnittliga årliga temperaturen runt 20 grader Celsius. Det viktigaste kravet för ett sådant hus är att användningen av energi för värme eller kyla i huset inte får överstiga 15 kWh per kvadratmeter och år.(Cirka 1,5 kubikmeter gas). Som jämförelse förbrukar ett genomsnittligt modernt hus 100 kWh energi per kvadratmeter och år. De viktigaste kraven för ett passivhus är: Mycket hög styvhet, Högt termomotstånd för väggar och tak, ett kylsystem med en hög koefficient på effektivitet och optimal användning av gratis värme källor (som sol). Ett väl isolerat passivhus fungerar som en termosflaska och lagrar energi under lång tid.

   Ett trähus är ett perfekt val för alla som söker en hälsosam livsstil och bryr sig om miljön. Trä är vackert, lätt och starkt att bygga med, varmt och välkomnande att leva i och ett verkligt energitillskott för kropp och själ.

   En av styrkorna hos ett  GWH-hus  är dess flexibilitet. Vi är måna om våra kunder och om  kundens bekvämlighet, behov och önskningar. Alla har ett drömhus och företaget är redo att förverkliga Din dröm . Särskild uppmärksamhet ägnar vi åt kvaliteten på våra produkter och tjänster. Våra specialister hjälper Dig att få ett nytt hem med värme god  komfort och skön avkoppling.

   Vår GWH-limmade balkar testas av det certifierade laboratoriet för Building Thermal Physics vid Institutet för Arkitektur och Konstruktion vid Kaunas Tekniska Universitet angående fastställandet av termiska transmittens enligt testmetod LST EN ISO 12567-1

   res1

   res2

   res3

   res4

   res5

   Company Principals

   Aleksander Y. Shestov

   Ordförande i styrelsen
   Technopark LTA
   Doctor of Honor
   Saint Petersburg State Forest Technical Academy
   Ph D tekniska vetenskaper
   Branscherfarenhet sedan 1977

   Kristina Šimkute

   Master i Engineering och träförädlingsteknik
   Kandidatexamen i ekonomi
   Branscherfarenhet sedan 2000

   Ričardas A. Damkauskas

   Magisterexamen i marknadsföring och företagsekonomi
   Branscherfarenhet sedan 1986


   Rec Indovent

   Jaunuoliai.lt

   Architektų grupės POLIGONAS

   DYNEA

   artiwood

   ruvesa
   counter widget
   counter widget